Skärgårdskurser - Bo ombord (steg 1,2,3)

ABC:s paradkurs genomförd under mer än 40 år. Flera skolbåtar seglar tillsammans i eskader och kursdeltagarna bor ombord på ABC:s kursbåtar. Då du bokar din kurs skall du välja något av alternativen: Nybörjarkurs = Steg 1, fortsättningskurs = Steg 2, avancerad kurs = Steg 3. För att få gå en avancerad kurs Steg 3 krävs det att du har genomgått minst en Steg 2 kurs eller har mångårig erfarenhet som skeppare. ABC:s kurser är uppbyggda med olika svårighetsnivårer = Steg.  Observera att en kurs utgör ett steg. Eskadern består normalt av flera skolbåtar som seglar och tillsammans angör i första hand naturhamnar i mellan- och ytterskärgården t.ex. Ornö, Nämdö, Biskopsön, Björkskär, Sandhamn, Möja, Nassa m.fl. Varje dygn bjuder kursen på olika seglings- och navigationsmoment. Dagarna avslutas med middag och summering av dagens övningar. Skolbåtarna är robusta kölbåtar med enkel standard och komfort. Kursprogrammet är anpassat efter de olika utbildningsnivåerna(stegen) och innehåller de moment som krävs för Seglarintyg 1 eller 2 eller 3 samt förarintyg. Efter avslutad kurs erbjuds möjlighet till examination på samma nivå/Steg som din kurs genomförts på. Dmet finns också öjlighet till att skriva prov för Förarintyg. Steg 3 kurserna bjuder på fördjupning inom trimning och spinnakersegling. Kursdeltagarna erbjuds möjlighet till examination för Seglarintyg 3 samt att skriva prov för Förarintyg eller kustskepparintyg. För information om de olika utbildningsnivåerna (Stegen) se Kursinnehåll.

Kurslängd och pris

OBS! en skärgårdskurs normalt på 4 dygn. Vi erbjuder även 5 eller 3 dygns kurser. Det teoretiska innehållet är detsamma oberoende av kurslängd. Skillnaden i kurstid (=antal dygn) består i att de längre kurserna ger mera repetitionstillfällen av de praktisk övningarna.

  • 4 dygn (Mån kl 09-Tor ca kl 17 alternativt Tor kl 09 - Sön ca kl 17 alternativt Lör kl 09-tisd kl 17.  Steg 1 eller 2 eller 3. Pris 6600 kr  + proviant ca 110 kr/dygn.
  • 5 dygn (Mån kl 09 - Fre ca kl 17). Steg 1 eller 2 eller 3. Pris: 7600 kr + proviant ca 110 kr/dygn.
  • 3 dygn (Fre kl 10 -Sön kl 17). Steg 1 eller 2 (eller 3). Pris: 5500 kr + proviant ca 110 kr/dygn.
  • Antal deltagare: 3-6 per båt.
  • Förkunskaper: Steg: 1 Inga krav. Steg 2: Steg 1 eller många år som aktiv gast. Steg 3: Steg 2 eller många år erfarenhet som skeppare.
  • Kurslitteratur: ”Seglingens ABC” (kan köpas på plats).

Bokningsvillkor

Kursdatum

DatumAntal dagarDagarSteg
25-28/54 dagartorsdag-söndag1,2,3Anmäl
19-22/64 dagarmåndag-torsdag1,2,3Anmäl
26-29/64 dagarmåndag-torsdag1,2,3Anmäl
30/6-2/7 Ínga platser kvar. 3 dagarfredag-söndag1,2Anmäl
3-6/74 dagarmåndag-torsdag1,2,3Anmäl
17-20/7 Ínga platser kvar. 4 dagarmåndag-torsdag1,2,3Anmäl
21-23/7 Fukkbokat3 dagarfredag-söndag1,2Anmäl
31/7-3/8 Ínga platser kvar. 4 dagarmåndag-torsdag1,2,3Anmäl
11-13/83 dagarfredag-söndag1,2Anmäl
14-17/84 dagarmåndag-torsdag1,2,3Anmäl
1-3/93 dagarfredag-söndag1,2,3Anmäl
8-10/93 dagarfredag-söndag1,2,3Anmäl
15-17/9 * **3 dagarfredag-söndag1,2,3Anmäl
22-24/93 dagarfredag-söndag1,2,3Anmäl