Tips! några restplatser du kan boka på seglarkurser augusti-september

Tips! 1.  En restplats. 10-12/8 segling, Skärgårdskurs 3 dygn (bo ombord)
Tips! 2.  Två restplatser. 11-12/8 segling, weekendkurs 2 dag (dagkurs)
Tips! 3.  Tre restplatser. 20-23/8 segling, Skärgårdskurs 4 dygn (bo ombord)
Tips! 4.  Tre platser kvar 1-2/9  segling, weekend dag (dagkurs)
Tips! 5.  Två restplatser 8-9/9  segling, weekend dag (dagkurs)
Titta även på på andra datum under respektive kurstyp och beskrivning på ABC:s seglar eller navigationskurser i augusti -september där vi har platser kvar!
Välkommen med din bokning.