Tips! några restplatser du kan boka på seglar eller navigationskurser september-november

Tips 1!.  Två restplatser 29-30/9 Navigationskurs Förarintyg , weekend 2 dag (dagkurs)
Tips 2!. Två restplatser 29-30/9 Seglarkurs weekendkurs 2 dag ( dagkurs)
 
Titta även på på andra datum under respektive kurstyp och beskrivning på ABC:s seglar eller navigationskurser i september -oktober där vi har platser kvar!
Datum för 2019 år kursprogram kommer att ligga förskjutet till en dag tidigare än de datum som finns angivna för kursprogrammet 2018.
Välkommen med din bokning.