Kustskepparintyg (K) inklusive båtpraktik med mörkernavigering

2 dagar + kväll, totalt 22 tim kurs inklusive båtpraktik till sjöss med mörkernavigering

Kustskepparintyget är Steg 2 i navigationsutbildningen. Förutsättning för examination är att kursdeltagaren sedan tidigare har Förarintyg. Kustskepparintyget ger fördjupad kunskap i navigation, sjövett och säkerhet vid båtliv i skärgård och navigering i skärgård och öppen sjö. Kustskepparintyget krävs av myndigheten för förare av båtar över 12 meters längd och samtidigt över 4 meters bredd.

  • Kurslängd: 2 dagar. Helg lörd Kl 09-18, sönd 09-17 + valbar kväll med mörkernavigering  (Tot. 22 tim). Specialkurs vid ök. vardag kl 15-23 + valbar kväll med mörkernavigering (Tot. 22 tim). Observera att valbar kväll med Båtpraktik med mörkernavigering ingår (värde 700 kr). Mörkernavigeringen registreras i NFB:s intygsbok.
  • Examination: Examination av NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) utsedd förhörsförrättare erbjuds efter kursen till en kostnad om 450 kr per provtillfälle. Du erhåller den blå flerspråkiga intygsboken (NFB:s intygsbok) med stämpel som styreker din kompetens. Det går bra att bara boka kväll med båtprktik och mörkernavigering. Pris 800 kr.
  • Antal deltagare: 3-12 personer.
  • Förkunskaper: Förarintyg
  • Plats: ABC Marina, Saltsjöbadsvägen 77-79 (Nacka)
  • Kursavgift inkl båtpraktik med mörkernavigering: 2.600 kr. Om du ej önskar sjöpraktik-mörkernavigering avfår 700 kr och kursavgifgten är då 1900 kr. Att endast boka båtpraktik med mörkernavigering som registreras i NFB:s intygsbok kostar 800 kr.
  • Kursmaterial: Navigation och sjömanskap, Ekblad Wallin c2012. Övningssjökort för kustskepparintyg. Passare, transportör, linjal, penna och radergummi. Kurspaket bestående av kursbok (Navigation och Sjömanskap) och övningshäfte, övningssjökort 350 kr. Navigationsbestick (passare och transportör/kurslinjal ) kan lånas eller köpas på plats för 200 kr.  

Bokningsvillkor

Kursdatum

DatumDagar
19-20/10fredag-söndagAnmäl
16-17/3lördag-söndagAnmäl
30-31/3lördag-söndagAnmäl
27-28/4lördag-söndagAnmäl
4-5/5 inga platser kvarlördag-söndagAnmäl
11-12/5lördag-söndagAnmäl
18-19/5lördag-söndagAnmäl
25-26/5lördag-söndagAnmäl
8-9/6lördag-söndagAnmäl
15-16/6 inga platser kvarlördag-söndagAnmäl
29-30/6lördag-söndagAnmäl
17-18/8 fullbokadlördag-söndagAnmäl
31/8-1/9lördag-söndagAnmäl
21-22/9lördag-söndagAnmäl
28-29/9lördag-söndagAnmäl
2-3/11lördag-söndagAnmäl