Kombikurs navigation

Förarintyg & Kustskepparintyg 2 + 2 dagar

Specialkurs för dig som har behov att snabbt examineras för Kustskepparintyg. Förarintygskurs och därefter fördjupa studierna på utvalda avsnitt för Kustskepparintyg. Båtpraktik ingår med både dagövning samt mörkernavigering. Du examineras först för förarintyg och tidigast 4 veckor därefter för Kustskepparintyg. För att boka en kombikurs gör du två bokningar, en för varje kurstillfälle du önskar deltaga vid, och markerar kryssrutan "Kombikurs" i båda bokningarna.

Bokningsvillkor