Motorbåtskurs Nivå 1

ABC i motorbåtsmanövrering eller segelbåtsmanövrering för motor med ABC:s skolbåt eller egen båt

  • Kurslängd: 4 timmar. Kl.17-21.
  • Antal deltagare: 3-6 personer.
  • Kursavgift: Med skolbåt 1950 kr. Med egen båt grundavgift 3200 kr + 750 kr per kursdeltagare.
  • Mål: Kunna köra en motorbåt mellan utvalda båtplatser, manövrera i trånga utrymmen vid marinor och naturhamnar. Kunna lägga till med motorbåt med fören, aktern och långsida mot brygga.
  • Förkunskaper: Inga.
  • Kursinnehåll: Driftsekonomi och körteknik. Olika situationer som t.ex. göra loss, förtöjning vid boj, y-bom, brygga, ankring i naturhamn, man över bordmanövrar, åtgärder före och efter start. Första kursdagen består av teori och praktiska övningar.
  • Fasta kursdatum med ABC:s kursbåt: 25/4, 2/5, 9/5, 30/5, 20/6, 6/8, 29/8, 5/9

Kontakta oss för mer information och anmälan till kurs

Bokningsvillkor

Kontakta ABC